sportfiskarna-logo

 • Rönneå vid Sönnarslöv.jpg
 • 12187707_855653424550704_8088437989348725867_n[1].jpg
 • IMG_1300.jpg
 • 12190917_855652984550748_4566191600562301583_n[1].jpg
 • Vingården Torsebro.jpg
 • 10552396_926619787354200_7472122435547161375_n[1].jpg
 • b05.jpg
 • Vegeå].jpg
 • 1557692_848285525187627_5507679655484232810_n[1].jpg
 • 10641295_636737093109006_4343306941624502251_n[1].jpg
 • Dalamölla.jpg
 • 1525636_780174001998780_1437741608_n[1].jpg
 • b03.jpg
 • Manuell utläggning av stenblock.jpg
 • b06.jpg

 Det finns all anledning att se positivt på framtiden för fiskevårdsarbetet i de Skånska vattendragen. Även om ett och annat bakslag kommer att inträffa går det trots allt åt rätt håll genom engagerade sportfiskare och en ökad takt på omprövning av alla dammar och små kraftverk genom länsstyrelsens försorg.

Jag vill ge några axplock över possitiva händelser nedan:

Dalamölladammen i Rössjöholmsån togs bort för att underlätta uppgången av lax och havsöring, var tidigare ett partiellt hinder vid låg vattenföring, genomfördes på
länsstyrelsens initiativ med NCC som utförare.

Rönneå vid Klippan vid Sönnarslövsbron har ett under att antal år fått utökade lekområden och uppväxtområden för lax och öring, detta år gjordes en sista insats med
pengar från Länsstyrelsen i Skåne och Sportfiskarna. Efter dessa åtgärder har tätheten på årsungar av lax ökat dramatiskt vid elfisket.

Manuell utläggning av stenblock.jpg
Manuell utläggning av stenblock i Rönneå vis Sönarslöv

Rönneå vid Sönnarslöv.jpg
Rönneå vid Sönarslöv, här har mycket fiskevårdsarbete utförts med idiella krafteroch med bidrag från Sportfiskarnas fiskevårdsfond.

Ett stort fiskevårdsprojekt gjordes i Bäljaneå men bidrag på 85000 kr från länsstyrelsen i Skåne samt 20000 från Sportfiskarnas
fiskevårdsfond. Arbetet utfördes av Fredrik Lundblads Naturentreprenad Syd Ab som beskrev projektet så här:

" Arbetet flöt på som beräknat i bra körförhållande med torra marker. Vi körde in grävmaskin och stentransporter via kohagen nedanför gården. Vi fick
tillstånd av Sten Gyllenstierna att öppna upp två passager i elstängslet. Dessa stängdes sedan igen med för ändamålet avsedda skarvdon. Block och sten drogs ut enligt projektplan och resultatet blev fantastiska uppväxt miljöer för framförallt lax stråk/forspartier blev det på nästan hela sträckan med fall. På två ställen så tillfördes rejält med lek material i större stryk. Bra lekmaterial är något som saknats på denna strömsträcka. Vi noterade på den övre biten mycket årsyngel av lax/öring. Dessa är med
sannolikhet överskott som emigrerat ned från lekområdena som ligger några hundra meter uppströms. Jag var i fält veckan innan med två av våra medlemmar
och inspekterade då dessa lekflack, som vi då såg tydliga spår efter lek på."

b01.jpg
Bäljaneå efter åtgärd

Kägleån som börjar uppe på Hallandsåsen och mynnar ut i Rössjöholmsåns nedre del har en stor uppgång av lax och öring men uppe mot Hallandsåsens fanns ett definitivt
vandringshinder, Stendalsmöllas damm, länsstyrelsen drev frågan om tillstånd och krävde att den endera skulle rivas eller anlägga ett omlöp, dammens saknade
giltigt tillstånd. Ägaren valde att låta riva dammen vilket ger ytterligare några km bra lek och uppväxtmiljö för lax och öring. Ytterligare en damm Benmöllan
uppströms den som revs är också ett definitivt vandringshinder och processen pågår om denna damm, kravet är att den endera omprövas i miljööverdomstolen
eller rivs.

10641295_636737093109006_4343306941624502251_n[1].jpg
Dammen var före rivníngen ett definitivt vandringshinder för all fisk i Kägleån

Damm i Kägleån.jpg
Den naturliga fåran har grävts fram och ger uppvandrande fisk fri väg till nya lekområden.

I Vegeå utförs många fiskevårdsprojekt med bl.a. pengar från Findus som donerade 1 miljon kr till detta efter fiskdöden 2012 , fisk dog av syrebrist då för
mycket syreförbrukande rester från ärtkampanjen hamnade i vattendraget. Utsläppstillståndet var utformat så att det inte var ett brott. Findus valde
att donera pengar som goodwill samtidigt som man satsade stora summor till förbättring av reningstekniken för at undvika problem i framtiden.

Vegeå].jpg
Fiskevårdsarbete i Vegeå

Vegeå nedströms Fälleberga.jpg
Vegeå

I Helgeå vid Torsebro har fiskevårdande insatser gjorts, i framtiden kan man besöka vingården och stå med ett glas vin och titta ner på lekande havsöringar och laxar.

Torsebro Helgeå.jpg
Helgeå vid Torsebro

Vingården Torsebro.jpg
Vingården vid Helgeå i Torsebro.