sportfiskarna-logo

 • 1525636_780174001998780_1437741608_n[1].jpg
 • 12187707_855653424550704_8088437989348725867_n[1].jpg
 • 10552396_926619787354200_7472122435547161375_n[1].jpg
 • Vingården Torsebro.jpg
 • Manuell utläggning av stenblock.jpg
 • 10641295_636737093109006_4343306941624502251_n[1].jpg
 • IMG_1300.jpg
 • b05.jpg
 • 12190917_855652984550748_4566191600562301583_n[1].jpg
 • Dalamölla.jpg
 • Vegeå].jpg
 • Rönneå vid Sönnarslöv.jpg
 • b06.jpg
 • b03.jpg
 • 1557692_848285525187627_5507679655484232810_n[1].jpg

 

 

Fiskevård i Ryabäcken utanför Helsingborg

Sportfiskarna Skånedistriktet sökte och fick beviljat fiskevårdspengar från Sportfiskarna fiskevårdsfond och ABU Garcias fiskevårdsfond för fiskevårdsåtgärder i Ryabäcken strax söder om Helsingborg. I bäcken vandrar havsöring upp för lek men lekplatserna räcker inte till och det finns en stor potential för större produktion av havsöring. Bäcken som håller vatten av fin kvalité hela sommaren och rinner i en fin miljö med många strömmande partier och bra beskuggning. Före årets utläggning har ett elfiske gjorts av Anders Eklöv som referens för att se vilken effekt utläggning av fler lekbäddar får.

Första insatsen gjordes en lördag i slutet av oktober 2007 då vi förutom la ut en hel del lekgrus även tog bort ett par tre stora dämmen som orsakats av omkullblåsta träd. Nya fina strömsträckor skapades då. Dessa nya strömsträckor behövde ett regnflöde för att spolas rena.

Lekgrus på plats

 

Den 18 november så var det dags igen att lägg att lekgrus på dom nya strömsträckorna som spolats rena. Vi hade bjudit in fiskeklubben från Ängelholm och Klippan för att vara med. Vi ville visa vad man kan göra enkla insatser i mycket små vattendrag för att öka havsöringens produktionsmöjligheter. Roger Ekström höll en liten teoretisk information innan det blev dags att på fält lägga i lekgrus i Ryabäcken. Vi kunde då visa på att lek hade skett på några av de platser där vi lade lekgrus första gången och vi såg också lekfisk som vi skrämde.

Några av våra inbjudna gäster från andra klubbar

Nu återstår lite arbete med iläggning av lite stenar och dessutom vill vi få ett ordentligt regn så att vi får en stor uppgång av lekfisk.

Vi har haft stor hjälp av en välvillig traktorförare vid namn Leif
Efter vi skilts så tog jag på mig mina vadare och gick efter bäcken nedströms där vi hade våra aktiviteter för att se om det fanns några dämmen av nerblåsta träd. Jag stötte på ett par fina öringar på väg upp i bäcken och rensade några små obetydliga dämmen. Nu är det fritt fram för öringen att besätta dom nya lekbäddarna, vi håller tummarna för mycket regn dom närmaste veckorna.

Tack Sportfiskarna och ABU Garcia för bidragen till fiskevård, dessa kommer säkerligen att ge stor effekt i Ryabäcken. Kommande års elfiske får visa det.
Tack även till Roger Ekström för det brinnande intresset för fiskevård i små vattendrag.

Sture Eriksson