sportfiskarna-logo

 • DM_Kust_2011.jpg
 • DM_Pimpel_2009.jpg
 • SM_lag_2013_Norrkoping.jpg
 • CCM_2008.jpg
 • Ryders_2009_Dan.jpg
 • DM_hav_jun_2010.jpg
 • DM_Lill.jpg
 • DM_Snoge_2007.jpg
 • Snogefestivalen_2013_2.jpg
 • SM_lag_2013_UlfSvensson.jpg
 • Snogefestivalen_2013_Patrik.jpg
 • Snogefestivalen_2013.jpg
 • DM_hav_jun_2010_2.jpg
 • Ryders_2009.jpg
 • DM_Pimpel_2010_guldmedaljer.gif
 • CCM_2008_Andy.jpg
 • Snogefestivalen_2013_samling.jpg

 DM I INTERNATIONELLT METE 2014

Skånedistriktets tävlingssektion inbjuder alla distriktets medlemmar till DM i internationellt mete år 2014, som omfattar två deltävlingar.

Tävlingsdatum: 7/9 Vombsjön, västra sidan 14/9 Rögle Dammar, damm 5

Tävlingstider 10.00-14.00

Närvaro skall vara anmäld på plats senast 8.00

Startavgift: Senior 150:-, junior 20:-

Klasser:
Senior (20- år)
Senior Begränsad klass
Äldre junior (16-19 år)
Yngre junior (-15 år)

Anmälningsavgiften
inbetalas senast 26:e augusti på plusgiro 449 08 75-4 (Sportfiskarnas tävlingssektion). Ange namn, klubb, klass och telefonnummer.

Medlemskort i Sportfiskarna skall kunna visas upp. Medlemskap kan lösas vid första deltävlingen.

Hälften av deltagarna kvalificerar sig till SM år 2015.

Kontakt/information:
Ulf Sandén, 0703-560614

För aktuell information om vatten, antal anmälda m.m. besök Meta i Skåne:

http://www.metaiskane.se

Välkomna!

Ulf Sandén Distriktstävlingsledare

Speciella regler för Internationellt mete begränsad klass:

Sportfiskarnas regler för internationellt mete med följande undantag:
Max 10m spölängd
Max 4 upptacklade spön Till ett Take-a-part spö räknas varje enskild topp som ett spö.
Mäskbegränsning 12 liter färdigblandat (fuktat) mäsk alt. 3 kg torrt mäsk

(Om det vid kontroll skulle visa sig att deltagare som utgått från 3kg torrt mäsk överskrider mängden 12 liter fuktat mäsk skall mängden anpassas till 12 liter)

Betesbegränsning Max 1,5 liter beten
- Mygglarver (Jokers/Bloodworms, levande eller frysta) får ej användas i mäsket utan endast som bete. Frysta mygglarver kan tillåtas efter beviljad ansökan om dispens.
- Majs och Hampfrön får antingen räknas som bete eller mäsk

Placeringen av den begränsade sektionen eller sektionerna med tävlande bör vara i anslutning till de avancerade metarna.

Juniorer:
Juniorer tävlar under de regler som gäller för den begränsade klassen.